Activiteiten

Naast het organiseren van kampen en vorming plannen we ook een aantal vaste activiteiten zoals de jaarlijkse slotdag. Daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe initiatieven die beantwoorden aan onze doelstellingen. Zo hebben we al enkele jaren een intergenerationeel project op poten gezet en werken we momenteel een traject uit waarbij jongeren vrijwilligerswerk doorheen het jaar kunnen doen.