Basishouding

Voor nieuwe vrijwilligers vinden we het van enorm belang dat zij niet onvoorbereid aan hun taak als vrijwilliger beginnen. Daarom organiseert Joka een basisvorming voor nieuwe kampers over de houding van een goede vrijwilliger. Momenteel zijn er nog geen vormingen voor nieuwe vrijwilligers gepland.