overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven

Huize Zonnelied in Ieper

Huize Zonnelied is een erkend rust-en verzorgingstehuis dat openstaat voor ouderen met een complexe zorgvraag. Wij willen onze ouderen een thuis bieden en door kwaliteitsvolle zorgverlening een antwoord bieden op hun problemen en zorgen. Onze zorgverlening vertrekt vanuit de autonomie van de bewoner, met aandacht voor de verbondenheid met anderen. Wij willen bijzondere aandacht schenken voor het waardig wonen en leven van de zorgbehoevende ouderen.

Adres
De Stuersstraat 21, 8900 Ieper

Website
www.huizezonnelied.be

Doelgroep
De vrijwilligers werken met valide bewoners en bewoners met dementie.

Accommodatie
De vrijwilligers slapen in het buurtzorghuis. Het buurtzorghuis behoort tot het wooncentrum.

Hoe ziet het kampprogramma eruit?
In de Jokaweek gaat het burenfeest steeds door op donderdag. De vrijwilligers worden verondersteld om het programma voor de rest van de week te voorzien. Ze mogen zelf bepalen welke activiteiten ze willen organiseren. Uiteraard wordt het programma vooraf voorgelegd aan de voorziening ter goedkeuring. Indien ze bepaalde materialen nodig hebben voor de activiteit, vragen ze dit tijdig aan.

overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven