overzicht per sector | overzicht per datum

20-24 juli: OC Huize Ter Loo in Bellingen (18+)

➜  Inschrijven

O.C. Huize Terloo is een multifunctioneel centrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, met gedrags- of emotionele problemen; Wij bieden voor hen verblijf aan, mobiele begeleiding, dagbesteding en dagopvang.  

Huize Terloo omvat vijf leefgroepen waar er plaats is 60 schoolgaande meisjes en jongens tussen 3 en 21 jaar.  In de leefgroep krijgen de vele aspecten van het dagelijks leven de nodige aandacht: verzorging, hygiëne, huistaak- en studiebegeleiding, vrije tijd … De kinderen gaan buiten Huize Terloo naar school.  Hiervoor is er een samenwerking met 15 scholen. Waar mogelijk brengen de kinderen weekends en vakanties in hun gezin door.  Waar nodig kunnen zij in deze periodes ook in Huize Terloo opgevangen worden.

Adres:
Kareelstraat 2
1674 Bellingen

Website:
www.huizeterloo.be

Doelgroep:
Kinderen en jongeren van 8 tot 15 jaar met gedrags- en emotionele stoornissen en /of licht verstandelijke beperking.

Accommodatie:
De voorziening is gelegen in het prachtige Pajottenland. De vrijwilligers slapen in een leegstaande leefgroep. Er is voor iedereen een afzonderlijke kamer met een bed. De vrijwilligers brengen best een onderlaken, kussensloop en slaapzak mee. Tijdens het kamp is de plaatselijke verantwoordelijke aanwezig ter ondersteuning.

Hoe ziet het kampprogramma eruit?
Een kampprogramma voor Huize Terloo is best een afwisseling tussen sportieve, knutsel, kook- activiteiten en uitstapjes, afhankelijk ook van de kinderen die op dat moment aanwezig zijn. Onze kinderen en jongeren staan heel open voor nieuwe en uitdagende activiteiten. Wij hebben een voetbalveld, een mini-pitch waar er kan gespeeld worden en onze omgeving is mooi groen.

Wat maakt deze voorziening speciaal?
Wij werken vanuit het model van de Circle of courage zowel naar onze jongeren toe als naar medewerkers.  Verbinding, vaardigheid, zelfstandigheid en betekenisvol zijn voor elkaar zijn daarvan de kernwaarden. Wij willen ons blijvend inzetten voor jongeren met complexe problematieken en zoeken daarom naar de  meest gepaste zorg en bieden die zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

overzicht per sector | overzicht per datum