overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven

OC Ter Linde in Deinze

In Ter Linde wonen 30 volwassen mensen met een beperking. Er zijn 3 woongroepen: Brem, Hulst en Distel. Daarnaast is er een dagcentrum waar 14 volwassen mensen met een beperking elke dag een zinvolle dagbesteding krijgen. Het huis is landelijk gelegen tussen de velden, buiten het centrum. Wij proberen wel om zoveel mogelijk deel te nemen aan het leven in Deinze: zwemmen, naar de markt gaan, zwerfvuil, wandelen, bezoek aan de Brielmeersen, sporten in de plaatselijke sporthal, werken op de ezelboerderij, …

Adres
Kaleshoek 53, 9800 Deinze

Website
www.ebergiste.be

Doelgroep
Het zijn volwassen personen met een mentale beperking, mannen en vrouwen. Zij hebben de leeftijd tussen 25 en 70 jaar.

Accommodatie
In OC Ter Linde is er een grote ruimte, de Nok, waar regelmatig overkoepelende activiteiten doorgaan. Dit is een slaapplaats, maar daar kan ook het ontbijt genomen worden en ontspanning. Er moeten slaapzakken meegenomen worden en een luchtmatras.

Hoe ziet het kampprogramma eruit?
Het is de bedoeling om samen een programma op de stellen (OC Ter Linde en de vrijwilligers van Joka). Het is wel altijd leuk als er voorstellen van de kampers komen en wij bekijken dan samen hoe alles praktisch realiseerbaar is omdat de kampers niet steeds weten wat allemaal mogelijk is.

minions-joka

overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven