overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven

PZ Bethanië in Zoersel (18+)

Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 577 plaatsen op de campus te Zoersel. Personen met diverse psychiatrische problemen (onder andere psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblemen, niet-aangeboren hersenletsel, …) kunnen hier zowel residentieel als ambulant behandeld worden. Het Joka-kamp wordt georganiseerd op afdeling Kouter. Kouter is een afdeling voor langdurige zorg. Een gestructureerd zorgklimaat biedt voorspelbaarheid en houvast en geeft ruimte voor een traject op maat.

Adres:
Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel

Website:
www.pzbethanienhuis.be

Doelgroep:
Op afdeling Kouter verblijven 30 patiënten die al een heel zorgtraject achter de rug hebben en blijvend aangewezen zijn op hulp en ondersteuning. Er verblijven patiënten met verschillende diagnoses, maar de meeste patiënten hebben een psychotische problematiek.

Op afdeling Kouter wordt er minder gestreefd naar het genezen van mensen, maar wordt er getracht om de mensen een zo goed mogelijke woonomgeving aan te bieden waar rekening wordt gehouden met hun beperkingen en hun mogelijkheden en wordt gestreefd naar het aanbieden van een zo kwaliteitsvol mogelijk leven.

Accommodatie:

De vrijwilligers brengen de nacht door in een ongebruikt gedeelte van het psychiatrisch ziekenhuis, waar ook regelmatig stagiairs verblijven. Er is voldoende sanitair aanwezig. De vrijwilligers krijgen elk een bed, maar dienen wel zelf beddengoed (slaapzak, kussen, …) mee te brengen. Ontbijt en avondmaal kunnen ze nuttigen in hun slaapplaats, de middagmaaltijd kunnen ze nuttigen in het personeelsrestaurant.

Hoe ziet het kampprogramma eruit?

De vrijwilligers mogen zelf een planning uitwerken voor de activiteiten tijdens het kamp in samenspraak met de interne verantwoordelijke.

De idee is om in de voormiddag een activiteit te doen op de afdeling en in de namiddag of avond er eens op uit te trekken met enkele patiënten. Naar de film gaan, mini-golfen of een pretpark bezoeken… Dat is allemaal mogelijk!

Voornaam*

Naam*

Straat en nummer*

Postcode*

Plaats*

Geboortedatum*

Geslacht
ManVrouw

Uw email*

Telefoon

Gsm

Studies of beroep

Ik leerde Joka kennen via

Sociale stage?
JaNeen

Zo ja, vanuit welke school?

Ik ga graag mee op Jokakamp omdat

Ik ga voor de eerste keer mee op kamp
JaNeen

Ik ben nieuw, dus kom naar de vorming op

Naam en gsm-nummer van contactpersoon in geval van nood tijdens het kamp?*

Naam en telefoonnummer van jouw huisarts?*

Medische opmerkingen (Ben je aan iets allergisch? Neem je medicatie? Val je snel flauw? Last van slaapwandelen?... Deze info is belangrijk!)

Ik ben vegetarisch
JaNeen

Andere opmerkingen

(lees ze hier)

captcha

overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven