overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven

Ten Dries in Landegem

Ten Dries is een dynamische en pluralistische organisatie met een sterke betrokkenheid op kinderen en adolescenten met een motorische of meervoudige beperking. Vanuit ons geloof in de mogelijkheden en talenten van elk kind/adolescent en van zijn gezin en ruimere omgeving, willen we actief luisteren naar hun vragen en dromen. Ons uiteindelijk doel is immers het optimaal welbevinden en de maatschappelijke participatie van het kind/de adolescent en zijn gezin.

Ten Dries is een samenwerkingsverband tussen een MFC en twee scholen buitengewoon onderwijs type 4. Tijdens de zomervakantie verblijven de kinderen en adolescenten thuis en/of in het MFC.

Ten Dries ondersteunt de inclusiegedachte en moedigt ieder gezin aan om deel te nemen aan de reeds bestaande reguliere kampen en ander vakantie-aanbod. Maar onder de inclusiegedachte verstaan we ook dat wij mensen uit de maatschappij uitnodigen om de wereld van mensen met een beperking te leren kennen.

In Ten Dries willen we tijdens de maanden juli en augustus voornamelijk het vakantiegevoel voorop zetten. Wat is voor hen vakantie? Samen met de kinderen en adolescenten werken we per week een programma uit.

 Adres:
Dennendreef 62 te 9850 Landegem

Website:
www.tendries.be

Doelgroep:
Ten Dries richt zich naar jongens en meisjes van 1 tot 21 jaar met een motorische of meervoudige beperking. In Ten Dries is er een leefgroepswerking voor peuters, kleuters, jongeren, adolescenten en jongvolwassenen. De samenwerking met JOKA zal zich voornamelijk richten naar de jongeren, adolescenten en jongvolwassenen.

 Accommodatie:
De vrijwilligers krijgen tijdens het jokakamp een eigen lokaal waar ze samen overnachten. Ze krijgen een matras van de voorziening maar brengen wel een eigen slaapzak mee. Ze kunnen ook gebruik maken van een badkamer.

Hoe ziet het kampprogramma eruit?
Iedere leeftijdsgroep werkt voor de zomermaanden per week een vakantieprogramma uit. Het programma kan bestaan uit actieve spelen zoals in een jeugdbeweging, maar ook uit ontspannende activiteiten als relaxatie.

We beschikken in Ten Dries over een therapiebad en aangepaste bussen. Hierdoor heeft iedere leeftijdsgroep de mogelijkheid om wekelijks 1maal te gaan zwemmen en 1maal op uitstap te gaan.

Sinds enkele jaren werkt een team van begeleiders ook enkele leefgroepsoverschrijdende activiteiten uit. Op deze activiteiten worden alle kinderen, jongeren en adolescenten van alle leefgroepen uitgenodigd. Na bevraging blijkt dit erg in de smaak te vallen.

Vanuit de voorziening worden enkele activiteiten voorzien waarin de vrijwilligers extra ondersteuning bieden. De vrijwilligers krijgen hierbij de ruimte om creatieve ideeën toe te voegen bij de uitwerking ervan. Daarnaast krijgen de vrijwilligers ook de ruimte om eigen activiteiten aan te bieden, in overleg met de voorziening. Het programma van de week wordt vooraf besproken.

19665446_10155587836892975_7229347806482365844_n

Voornaam*

Naam*

Straat en nummer*

Postcode*

Plaats*

Geboortedatum*

Geslacht
ManVrouw

Uw email*

Telefoon

Gsm

Studies of beroep

Ik leerde Joka kennen via

Sociale stage?
JaNeen

Zo ja, vanuit welke school?

Ik ga graag mee op Jokakamp omdat

Ik ga voor de eerste keer mee op kamp
JaNeen

Ik ben nieuw, dus kom naar de vorming op

Naam en gsm-nummer van contactpersoon in geval van nood tijdens het kamp?*

Naam en telefoonnummer van jouw huisarts?*

Medische opmerkingen (Ben je aan iets allergisch? Neem je medicatie? Val je snel flauw? Last van slaapwandelen?... Deze info is belangrijk!)

Ik ben vegetarisch
JaNeen

Andere opmerkingen

(lees ze hier)

captcha

overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven