overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven

WZC Deken Darras in Tielt

Het woonzorgcentrum Deken Darras beschikt over 180 éénpersoonskamers, verdeeld over 4 afdelingen van 45 bewoners. Er zijn 2 beschermende afdelingen voor telkens 18 dementerende bewoners . Iedere afdeling beschikt over een multidisciplinair team van verpleegkunidgen, verzorgenden, ergotherapeuten en kinesitherapeuten.

Adres
Schependomstraat 4, 8700 Tielt

Website
http://www.ocmwtielt.be/WZCdekendarras.html

Doelgroep
In ons activiteitenaanbod voorzien wij voor bewoners die graag actief deelnemen aan groepsactiviteiten, verschillende activiteiten zoals kruiswoordraadsel, wandelen, voorleesmoment, bakken. Voor bewoners die kiezen om rustig op de kamer te blijven, zorgen wij voor een bezoekje, een voetbadje, handverzorging , … De vrijwilligers kunnen bij al deze bewoners door een verschillende invulling hun bijdrage leveren.

Accommodatie
Er is slaapgelegenheid voorzien in de personeelsrefter. Men brengt best zelf een matje en slaapzak mee. Als de groep groot is, kan ook opstelling van tenten in de tuin voorzien worden.

Hoe ziet het kampprogramma eruit?
De vrijwilligers helpen bij de activiteiten die de voorziening georganiseerd heeft. Ze krijgen ruimte om creatieve ideeën toe te voegen bij de uitwerking ervan.
Het zou wel leuk zijn als de vrijwilligers iets organiseren als afsluiter op het einde van de week.

deken darras

Voornaam*

Naam*

Straat en nummer*

Postcode*

Plaats*

Geboortedatum*

Geslacht
ManVrouw

Uw email*

Telefoon

Gsm

Studies of beroep

Ik leerde Joka kennen via

Sociale stage?
JaNeen

Zo ja, vanuit welke school?

Ik ga graag mee op Jokakamp omdat

Ik ga voor de eerste keer mee op kamp
JaNeen

Ik ben nieuw, dus kom naar de vorming op

Naam en gsm-nummer van contactpersoon in geval van nood tijdens het kamp?*

Naam en telefoonnummer van jouw huisarts?*

Medische opmerkingen (Ben je aan iets allergisch? Neem je medicatie? Val je snel flauw? Last van slaapwandelen?... Deze info is belangrijk!)

Ik ben vegetarisch
JaNeen

Andere opmerkingen

(lees ze hier)

captcha

overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven