overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven

WZC Prinsenhof in Rijkevorsel

WZC Prinsenhof is een kleinschalig woonzorgcentrum, waardoor we veel contact hebben met al onze bewoners (maar ook familieleden en omgeving van de bewoner). We trachten voor hen dagelijks activiteiten te voorzien, en we proberen dit zowel in de voor- als in de namiddag. De activiteiten worden ook in de huiselijke sfeer gehouden (krant lezen, koken, wandeling, uitstapje maken, marktbezoek, enz.). Dit doen we met het idee om de overstap van huis naar WZC zo klein mogelijk te maken voor de bewoner.

Adres
Helhoekweg 18, 2310 Rijkevorsel

Doelgroep
Ons huis is verdeeld in twee afdeling. Er is afdeling Roodstaart, voor 20 zwaar zorgbehoevende bewoners. Dit wil zeggen dat de meeste bewoner rolstoelgebonden zijn of veel zorg nodig hebben bij de dagelijkse activiteiten zoals eten, wassen, aankleden, enz. Verder hebben we ook een afdeling voor 15 ouderen met dementie, afdeling Parkiet. In onze serviceflats wonen ongeveer 50 mensen, waarvan op zelfstandige basis. Zij wonen in principe op zichzelf, maar kunnen beroep doen op diensten uit het WZC (eten, verpleging, enz.). Verder kunnen zij op sommige dagen ook aansluiten bij de animatieactiviteiten.

Accommodatie
In het woongedeelte van onze serviceflats is er één bepaalde flat die niet bewoond wordt, die dienst doet voor activiteiten/vergadering/ed. Deze flat wordt tijdens het kamp voorzien voor de vrijwillgers. Er is een kleine badkamer (met douche) aanwezig, verder staat er ook een keukenblok in. Slaapgerief dienen de vrijwilligers wel mee te brengen (slaapzak, matje, lakens, kussen, enz.)

Hoe ziet het kampprogramma eruit?
De vrijwilligers worden verondersteld om het programma voor de hele week te voorzien. Ze mogen zelf bepalen welke activiteiten ze willen organiseren. Uiteraard wordt het programma vooraf voorgelegd aan de voorziening ter goedkeuring. Indien ze bepaalde materialen nodig hebben voor de activiteit, vragen ze dit tijdig aan.
De voorbije jaren organiseerde we de eerste dag van het kamp soms een uitstap. Dit dient vooraf georganiseerd te worden (vervoer, vrijwilligers, ed.) en het is vaak ook een aangename kennismaking voor de vrijwilligers met de bewoners.

Peter Bert Verbeke bezoekt het jokakamp in WZC Prinsenhof in Rijkevorsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voornaam*

Naam*

Straat en nummer*

Postcode*

Plaats*

Geboortedatum*

Geslacht
ManVrouw

Uw email*

Telefoon

Gsm

Studies of beroep

Ik leerde Joka kennen via

Sociale stage?
JaNeen

Zo ja, vanuit welke school?

Ik ga graag mee op Jokakamp omdat

Ik ga voor de eerste keer mee op kamp
JaNeen

Ik ben nieuw, dus kom naar de vorming op

Naam en gsm-nummer van contactpersoon in geval van nood tijdens het kamp?*

Naam en telefoonnummer van jouw huisarts?*

Medische opmerkingen (Ben je aan iets allergisch? Neem je medicatie? Val je snel flauw? Last van slaapwandelen?... Deze info is belangrijk!)

Ik ben vegetarisch
JaNeen

Andere opmerkingen

(lees ze hier)

captcha

overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven