overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven

WZC Regina Coeli in Sint-Andries

In WZC Regina Coeli wonen 85 mensen. Onze dienstverlening wordt afgestemd op de leefwereld van onze gebruikers. Medewerkers engageren zich om zorg te dragen voor ander personen. Belevingsgerichte zorg betekent ook aandacht hebben voor het welzijn van onze bewoners en de relatie met hun ganse sociale netwerk.

Adres
Koning Leopold III-laan 4, 8200 Sint-Andries

Website
www.reginacoeli.be

Doelgroep
De jongste bewoners is er 62, de oudste 101. Een heel verschil! Daarnaast zijn er mensen die aan dementie lijden, of die heel bedlegerig zijn, of veel hulp nodig hebben, of … Maar allen zijn het mensen met een eigen verhaal, met een heel leven achter de rug. Ook met de Jokakampers willen we iedereen betrekken in het zinvol maken van het dagelijks leven in ons huis.

Accommodatie
We voorzien twee ruimtes in onze serviceflats. Eén om te slapen en één om wat te kunnen vergaderen en werken. Wij voorzien matrassen en lakens, de deelnemers voor een slaapzak.

Hoe ziet het kampprogramma eruit?
De vrijwilligers worden verondersteld om het programma voor de hele week te voorzien. Ze mogen zelf bepalen welke activiteiten ze willen organiseren. Uiteraard wordt het programma vooraf voorgelegd aan de voorziening ter goedkeuring. Indien ze bepaalde materialen nodig hebben voor de activiteit, vragen ze dit tijdig aan.

“Tijdens een vorig kamp organiseerden de vrijwilligers van Joka bewegingsoefeningen met het circus. Gewoon magistraal wat die jonge lui bedachten om met de mensen actief te bewegen!”

Voornaam*

Naam*

Straat en nummer*

Postcode*

Plaats*

Geboortedatum*

Geslacht
ManVrouw

Uw email*

Telefoon

Gsm

Studies of beroep

Ik leerde Joka kennen via

Sociale stage?
JaNeen

Zo ja, vanuit welke school?

Ik ga graag mee op Jokakamp omdat

Ik ga voor de eerste keer mee op kamp
JaNeen

Ik ben nieuw, dus kom naar de vorming op

Naam en gsm-nummer van contactpersoon in geval van nood tijdens het kamp?*

Naam en telefoonnummer van jouw huisarts?*

Medische opmerkingen (Ben je aan iets allergisch? Neem je medicatie? Val je snel flauw? Last van slaapwandelen?... Deze info is belangrijk!)

Ik ben vegetarisch
JaNeen

Andere opmerkingen

(lees ze hier)

captcha

overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven