overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven

Zonnebloem VZW in Heule

Zonnebloem vzw is een voorziening met twee werkingen: enerzijds een semi internaat voor niet schoolgaande kinderen en anderzijds een kortverblijf voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met een beperking, in deze laatste werking zal het Jokakamp doorgaan.

Adres
Steenstraat 14, 8501 Heule

Website
http://www.zonnebloemvzw.be

Facebook

https://www.facebook.com/pages/MFC-Zonnebloem/594616530627906 

Doelgroep
Kinderen en jongeren met een beperking van 0 tot 25: een gevarieerde doelgroep, we werken tijdens de vakantie met 4 groepen, 2 groepen zijn voornamelijk kinderen met een meervoudige beperking en in de andere 2 groepen sluiten vooral kinderen aan die actiever, mobieler en zelfstandiger zijn.

Accommodatie
De vrijwilligers kunnen gebruik maken van een aparte slaap/leefruimte. Ze brengen best een matje en een slaapzak mee. Er is ook een ruimte voorzien om apart te kunnen eten, activiteiten voor te bereiden, …

Hoe ziet het kampprogramma eruit?
De vrijwilligers worden verondersteld om het programma voor de hele week te voorzien. Ze mogen zelf bepalen welke activiteiten ze willen organiseren. Uiteraard wordt het programma vooraf voorgelegd aan de voorziening ter goedkeuring. Indien ze bepaalde materialen nodig hebben voor de activiteit, vragen ze dit tijdig aan.

Jokakamp in Zonnebloem in Heule

“We organiseerden vorig jaar ook een kamp, dit voor de 1e keer en het was een hele ervaring een unieke belevenis. Wat ons het meeste bijbleef is het bezoek van Bert Verbeke, de peter van Joka.”

overzicht per sector | overzicht per datum | inschrijven