Kampen

Joka ondersteunt voorzieningen die jongerenkampen organiseren. Het zijn de voorzieningen zelf die beslissen of ze al dan niet een kamp organiseren en die de touwtjes in handen hebben voor de praktische uitvoering van het kamp: ze beslissen over de kampdatum en zoeken zelf vrijwilligers.

Wij bieden deze voorzieningen een sterke ondersteuning. Zo stellen we een handleiding op voor de voorzieningen met alle stappen voor een geslaagd kamp, verzekeren we de vrijwilligers en bieden we vormingsmomenten aan, zodat de vrijwilligers voorbereid op kamp kunnen vertrekken.

De kampen die dit jaar zullen doorgaan kan je vanaf februari op onze website vinden.