Kampen in drie sectoren

VRIJWILLIGERSWERK BIJ OUDEREN

ouderenIn een ouderenvoorziening gaan de jongeren op bezoek bij de bewoners en slaan ze een babbeltje met hen, luisteren ze naar hun verhalen, maken ze een wandeling of organiseren ze animatieactiviteiten. Zo maken ze samen met de bewoners bijvoorbeeld fruitbrochettes voor de barbecue, leren ze samen rolstoeldansen, gaan ze naar de zoo of naar de zee…

 


VRIJWILLIGERSWERK BIJ MENSEN MET EEN BEPERKING

beperking

In voorzieningen voor mensen met een beperking maak je als vrijwilliger individueel contact met de bewoners en organiseer je groepsactiviteiten. Jullie spelen bijvoorbeeld spelletjes en gaan zwemmen of fietsen. Er zijn voorzieningen voor jongeren of volwassenen, maar soms wonen mensen van verschillende leeftijden samen.


VRIJWILLIGERSWERK BIJ PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN 

psychiatrie

Ook op afdelingen voor chronisch psychiatrische patiënten worden er kampen georganiseerd. De jongeren kunnen er kaartspelletjes met de patiënten spelen, eens mee gaan winkelen of een pintje gaan pakken, naar een festival trekken, of samen met de patiënten een playbackshow of een barbecue organiseren…

Om op kamp te gaan in een voorziening voor psychiatrische patiënten moet je minstens 18 jaar zijn!