Praktisch

VOORWAARDEN

  • Je moet minstens 16 jaar zijn of worden in het jaar dat je op kamp gaat (maximumleeftijd is 30 jaar). Voor de kampen die plaatsvinden in een voorziening voor psychiatrische patiënten is de minimumleeftijd 18 jaar.
  • Je moet niets speciaals kennen of kunnen. Je bent welkom met de talenten die je hebt.
  • Je gaat op eigen houtje naar de kampplaats en terug naar huis.
  • Ga je voor de eerste keer mee op kamp? Dan vragen we je om de vorming voor nieuwe kampers te volgen.

jongeren op jokakamp

KOST EN INWOON

Deelnemen aan een Jokakamp is gratis. Je overnacht een hele week in de voorziening waar je op kamp gaat of er vlakbij. Soms zorgt de voorziening voor bedden, maar het kan ook zijn dat je zelf een matje, bedje… en een slaapzak moet meebrengen. Je blijft ook eten in de voorziening. En je zal zien dat de kok je graag verwent met extra dessertjes of drankjes.

VERZEKERING

Joka zorgt ervoor dat je als kamper verzekerd bent. Je bent tijdens het kamp, en op weg naar en van het kamp, verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen en voor materiële of lichamelijke schade die je aan anderen berokkent.

BEGELEIDING

  • Op ieder kamp is er een kampverantwoordelijke die het kamp coördineert. Een kampverantwoordelijke is een leeftijdsgenoot die het reilen en zeilen van een kamp goed kent en de groep heel de week begeleidt. Zo helpt zij/hij je bij je eerste contacten met de bewoners en helpt zij/hij de groep de animatieactiviteiten voor de bewoners in elkaar te steken. Verder staat zij/hij altijd klaar voor jou als je eventueel problemen of vragen hebt.
  • Tijdens het kamp kan je ook steeds terecht bij de interne verantwoordelijke, een personeelslid van de voorziening die verantwoordelijk wordt gesteld voor de jongeren.

CONTACTMOMENT

We laten je niet zomaar onvoorbereid op kamp vertrekken. Het is belangrijk dat je de voorziening en de andere jongeren voordien al wat leert kennen. Daarom organiseert de kampverantwoordelijke enkele weken voor het kamp een voorbereidende bijeenkomst in de voorziening. Daar leer je de andere jongeren kennen en vertelt de kampverantwoordelijke wat de bedoeling van een Jokakamp is. De interne verantwoordelijke geeft je er wat uitleg over de bewoners en over de voorziening. Je bereidt samen het kampprogramma voor en spreekt af wat je allemaal moet meebrengen.

15178036_10210647420772902_2344467077221986905_n