Meters en peters

De meters en peters zijn voor Joka ontzettend belangrijk. Dit zijn ervaren Joka-vrijwilligers die de concrete organisatie van de kampen mee ondersteunen.

Zo heeft elk kamp een m/peter die in contact staat met de voorziening en de voorbereidingen mee opvolgt. Hij of zij gaat niet mee op kamp, maar is aanwezig op het contactmoment en komt eens op bezoek.

Wil jij ook helpen bij de ondersteuning van kampen? Neem dan contact op met het nationaal secretariaat van Joka en stel je kandidaat!

facebook (1)