Een woordje over de geschiedenis van Joka

Joka zag het levenslicht in 1980 met drie kampen in West-Vlaanderen als een project van de vrijwilligersorganisatie Present vzw: ‘Vakantieweken van Present’. Een groepje jongeren verbleef in een boerderij in de buurt van een ouderenvoorziening. Overdag trokken ze naar de voorziening. Toen hielpen ze in de voormiddag nog mee in de verzorging. Maar de klemtoon lag toch al op het contact met de bewoners. Deze kampen werden positief geëvalueerd door alle betrokkenen. Dit vroeg dan uiteraard om meer. Twee jaar later waren er al 38 kampen in alle Vlaamse provincies, die samen bijna 400 deelnemers hadden.

Veel voorzieningen zetten hun deuren open voor de jongeren: eerst ouderenvoorzieningen maar later ook huizen voor psychiatrische patiënten en voor personen met een handicap. De evaluaties van deze kampen leerden dat zowel de medewerkers van de voorziening, de bewoners, als de jongeren deze kampen als een verrijking ervaarden. Door de aanwezigheid van de jongeren was er gedurende een week meer leven in huis, er waren meer activiteiten mogelijk en de jongeren konden echt tijd maken voor de bewoners. De jongeren van hun kant leerden een nieuwe leefwereld kennen en genoten van de lachende gezichten en de verhalen van de bewoners.

Vanuit al deze ervaringen en positieve reacties vond Present het de moeite om deze kampwerking verder uit te bouwen en te ondersteunen. Omdat deze jongerenwerking een andere aanpak vroeg, werd eind 1991 Joka vzw opgericht. Vanaf dat moment had Joka een eigen werking en was ze een van de landelijke jongerenorganisaties die actief zijn in Vlaanderen. De Joka-werking is intussen uitgegroeid tot de organisatie van een 40-tal kampen per jaar, een vormings- en ontspanningsweekend en verscheidene andere activiteiten in het teken van de kampen.

In 2004-2005 ging Joka opnieuw veel nauwer samenwerken met Present vzw. Sinds 1 januari 2005 is Joka haar geïntegreerde jongerenwerking en niet langer een afzonderlijke vzw. De tijdschriften van beide organisaties worden nu samen uitgegeven en de Joka-deelnemers kunnen nu meegenieten van het vormingsaanbod van Present.