Presentatiemateriaal

Bepaalde richtingen binnen het secundair onderwijs moeten volgens het leerplan wat vertellen over de zorgsector. Sommige scholen kiezen ervoor om hun leerlingen een sociale stage te laten volgen. Of misschien komt het thema vrijwilligerswerk aan bod in je lessen? Vaak leren onze vrijwilligers Joka kennen doordat hun leerkracht erover vertelde. Dit willen wij natuurlijk aanmoedigen! We lijsten hieronder het presentatiemateriaal op dat wij ter beschikking hebben. Beeld- en fotomateriaal geeft goed weer wat onze jongeren als vrijwilliger precies doen in de zorgsector.

PRESENTATIE JOKA IN POWERPOINT

In de presentatie van Joka vertellen we wat Joka doet en waarom. Het kampconcept wordt uitgelegd en we leggen uit welke meerwaarde een kamp biedt voor enerzijds de bewoners in een zorgvoorziening, maar zeker ook voor de jongeren zelf. Bij de presentatie hoort een handige leidraad om Joka voor te stellen.

>> Vraag de presentatie aan.

VOORSTELLINGSFILM

Hier vind je alvast een kort fragment uit onze voorstellingsfilm weer. De volledige film duurt ongeveer tien minuten.

>> Vraag de voorstellingsfilm aan.

DE WEEK VAN LISA

‘Iedereen Beroemd’ volgde een week lang kamper Lisa op kamp in een woonzorgcentrum. Hier vind je een kort fragment terug, de volledige film duurt ongeveer een kwartier. Vraag deze getuigenis aan en kom te weten wat haar motivatie is om op kamp te gaan met Joka.

>> Vraag de film ‘De week van Lisa’ aan.

PROMOTIEMATERIAAL

Nadat je Joka voorstelde aan de hand van een presentatie en film, kan je folders uitdelen aan de leerlingen en affiches ophangen in de klas.

>> Vraag folders en affiches aan.

pull

stiftjes

promotiemateriaal