Waar staan we voor?

Vrijwilligerswerk in de zorgsector

Joka heeft tot doel om vrijwilligerswerk in de zorgsector te organiseren in heel Vlaanderen om zo bij individuele jongeren en jongerengroepen aandacht op te roepen voor ouderen, mensen met een fysieke of mentale beperking of psychische problemen. Dit doen we door kampen en andere initiatieven te organiseren in verschillende zorgvoorzieningen. We streven de integratie van deze mensen in de samenleving na en willen bijdragen tot de “humanisering” van deze voorzieningen in samenwerking met directies, beroepspersoneel, alsook met de bewoners zelf. Daartoe willen we jonge vrijwilligers vormen en begeleiden.

Een week andere vakantie

Onze missie is tweevoudig. Enerzijds willen we de bewoners een week andere vakantie aan huis brengen, we willen het dagelijks patroon van een voorziening of centrum doorbreken. Tijdens vrijwilligerswerk in de zorgsector kunnen we los komen van de relatie hulpverlener-cliënt en hebben we tijd, we zijn er dan ook in de eerste plaats voor de persoon achter de bewoner. Zo doorbreken jongeren het isolement van verschillende bewoners. Anderzijds willen we ervoor zorgen dat jongeren hun grenzen verleggen. Vooreerst weten vele jongeren niet hoe het eraan toe gaat in een zorgvoorziening of opvangcentrum. Die onbekende wereld een stukje bekender maken bij jongeren en hen kennis laten maken met de sector, vinden we belangrijk. Daarnaast leren jongeren en bewoners elkaars leefwereld van dichtbij kennen. Door het intense contact worden vooroordelen van beide kanten de wereld uitgeholpen. Joka vindt het belangrijk te werken aan de positieve beeldvorming over ouderen, personen met een beperking of met psychische problemen en vluchtelingen. Vrijwilligerswerk bij Joka is dan ook een beklijvende ervaring waarbij zowel de jongeren als de bewoners hun blik verruimen door onderlinge uitwisseling. Joka slaat verder een brug tussen de voorziening en de samenleving, door de buitenwereld via de jonge mensen naar binnen te brengen. Maar dit werkt ook in de andere richting, de verhalen van de jongeren brengen de ‘binnenwereld’ terug naar buiten.

In tijden van individualisme en materialisme zijn we fier dat jongeren nog kiezen voor vrijwilligerswerk in de zorgsector! We zullen jongeren blijven prikkelen tot solidariteit en hun aandacht vragen voor de zorgbehoevenden in onze samenleving.