Waar staan we voor?

Vrijwilligerswerk in de zorgsector

Joka wil jongeren in heel Vlaanderen aanmoedigen om vrijwilligerswerk in de zorgsector te doen.

Hoe doen we dit? Door zorgvoorzieningen te ondersteunen die een jongerenkamp willen organiseren. Zorgvoorzieningen voor ouderen, mensen met een fysieke of mentale beperking of psychische problemen kunnen ervoor kiezen om tijdens de paas- of zomervakantie enkele dagen hun deuren open te stellen voor jongeren die hun intrek nemen in de voorziening en er allerlei activiteiten doen met de bewoners. Joka bouwt mee aan een geslaagd kamp door deze voorzieningen te inspireren en ondersteunen in hun missie en door jongeren te vormen en verzekeren, zodat ze voorbereid op kamp kunnen vertrekken.

Voor bewoners in zorgvoorzieningen betekent het bezoek van jonge kampers een frisse wind, maar ook voor de kampers zelf is de ervaring elk jaar opnieuw ontzettend waardevol.

Een week andere vakantie

Onze missie is tweevoudig. Enerzijds willen we de bewoners vakantie aan huis brengen. We willen het dagelijks patroon in een voorziening of centrum enkele dagen doorbreken. Als vrijwilliger is het mogelijk los te komen van de relatie hulpverlener-cliënt. Vrijwilligers hebben tijd, en zijn er dan ook in de eerste plaats voor de persoon achter de bewoner. Zo doorbreken jongeren het isolement van verschillende bewoners.

Anderzijds willen we ervoor zorgen dat jongeren hun grenzen verleggen. Jongeren leren tijdens het kamp veel bij over hoe het er aan toe gaat in een zorgvoorziening. Daarnaast leren jongeren en bewoners elkaars leefwereld van dichtbij kennen. De buitenwereld wordt via de jonge mensen naar de voorziening gebracht, maar dit werkt ook in de andere richting: jongeren brengen de wereld in een voorziening terug naar buiten door hun kampervaringen te delen. Door het intense contact worden vooroordelen van beide kanten de wereld uitgeholpen en komen echte vriendschappen tot stand, niet alleen tussen de bewoners en de kampers, maar ook tussen de kampers onderling. We zullen jongeren daarom blijven prikkelen om te kiezen voor vrijwilligerswerk in de zorgsector!