Vorming

Joka vindt het belangrijk dat iedereen goed voorbereid op kamp vertrekt.
Nieuwe kampers krijgen een vorming over de basishouding van een goede vrijwilliger, kampverantwoordelijken genieten van een vormingsaanbod om hun leadership skills bij te schaven en voor ploegleden organiseren we themadagen waarin ze naast vorming volgen ook werken aan teambuilding.

Voor interne verantwoordelijken organiseren we jaarlijks een info- en vormingsmoment waar het draaiboek voor een kamp wordt doorgenomen en ruimte is voor overleg met andere verantwoordelijken.