Interne verantwoordelijken

Voor elk kamp verwachten we dat er een personeelslid van de voorziening verantwoordelijk gesteld wordt voor de vrijwilligers van Joka. Hij of zij treedt op als contactpersoon tussen de jongeren en de voorziening.

VOOR NIEUWE VOORZIENINGEN

Organiseert jouw voorziening voor de eerste keer een Jokakamp? Dan krijg je vooraf een bezoek van een medewerker van Joka die samen met jou een draaiboek van het kamp zal doornemen.

VOOR ALLE INTERNE VERANTWOORDELIJKEN

Jaarlijks organiseren we een info- en vormingsmoment voor alle interne verantwoordelijken. We houden jullie via mail op de hoogte van de datum.

Wat komt er aan bod?

  • Het verloop van een kamp
  • Praktische afspraken
  • Promotie
  • Enkele vaak voorkomende situaties op kamp worden besproken aan de hand van casussen
  • Vragen en uitwisseling