Nieuwe kampers

Ga je voor de eerste keer mee op kamp? Dan vragen we je om de vorming voor nieuwe kampers te volgen.

Aan de hand van interactieve ‘oefeningen’ krijgen je meer informatie over Joka. Hoe verloopt een Jokakamp? Waar of bij wie kan je terecht met vragen? Ook wordt er stilgestaan bij de basishouding die wordt verwacht van een goede vrijwilliger. We staan stil bij vijf thema’s die voor jou als kamper belangrijk zijn in de omgang met de bewoners van een bepaalde voorziening. Door hen op een correcte en aangepaste manier te benaderen, kan je veel voor hen betekenen.

Jaarlijks organiseren we enkele vormingsmomenten op verschillende data en locaties. Bij inschrijving voor een kamp zal je gevraagd worden een keuze te maken uit een van deze vormingen.

DATA EN LOCATIE

We spreken steeds af aan het station. Meer concrete informatie volgt nog via mail.

  • Zaterdag 26 mei 2018: 11u30 – 17u in Leuven
  • Zaterdag 30 juni 2018: 11u30 – 17u in Gent
  • Zaterdag 7 juli 2018: 11u30 – 17u in Kortrijk